Rounded Rectangle: P.i.L -   Playing Is Learning

משחקים ולומדים

Playing Is Learning

פעילות לחנוכה

 

משחקים ולומדים הינה סביבה לימודית המחולקת לשתי יחידות.

האחת מורכבת ממשחקי למידה, להקניה ולתרגול של מושגים בתחום העברית וחגי ישראל. והשנייה מורכבת מאוסף של סיפורים ופעילויות שמטרתם  לפתח מיומנויות בהבנת הנקרא.

 

יחידה א:

משחקים ולומדים - אוסף של משחקי למידה:

 

- משחק הנקודות: מעבר מנקודה לנקודה בצורה הגיונית.

                           על המשתמש  למתוח קו בין הנקודות וליצור ציור.

 

- משחק התאמה: התאמה בין שני עצמים בעלי מכנה משותף.

 

- מצא את המילה: מציאת ביטוי על פי הגדרה.

                           המשתמש מתבקש לבחור אותיות כדי להרכיב מילה או

                           משפט.

 

- מה מסתתר: מציאת ביטוי המסתתר בתוך תשבץ.

                     בחירת אותיות ברצף בתוך התשבץ תחשוף ביטוי  או מושג בהתאם

                     לנושא הנבחר.

 

- משחק הזיכרון: חשיפת שני עצמים בעלי מכנה משותף.

 

משחק תשבץ: מילוי תשבץ במילים על פי הגדרות.

 

- משחק פיצוחים: משחק בין שני משתתפים/קבוצות. מעבר במסלול תוך כדי

                               פתרון שאלות בנושא מוגדר.

                           מטרת המשחק ליצור רצף ("תשובות נכונות") מלמעלה למטה

                               או מימין לשמאל.

 

יחידה ב:

 

לקרוא זה לא הכל: אוסף סיפורים המלווה בפעילויות לפיתוח מיומנויות הבנת הנקרא.

 

המשתמש יכול לבחור סיפור מתוך אוסף סיפורים קיים.

 

פעילויות בסיפור:

 

קריאת הסיפור: קריאה שקטה ו/או האזנה לסיפור.

                            מתן תמיכה בתרגום מילים קשור  (שימוש ב"מילון")

                            

- שאלות רב בררתיות: שאלות תוכן על הסיפור ובחירת תשובה מתוך אוסף

                                       של ארבע תשובות אפשריות .

                                  במהלך פתרון השאלות יש אפשרות לדפדף בסיפור.

 

- השלמת משפטים: השלמת משפטים על ידי בחירת מילים ממאגר קיים.

 

- המשפטים התבלבלו: סדור המשפטים לפי רצף הגיוני של הסיפור.

 

- מי אמר למי: שיוך המשפטים לדמות בהקשר הנכון בסיפור.

 

- מי אני: שיוך תכונות ופעולות לדמות בסיפור.

 

- כתוב את ההפך: הבנת המשמעות של המילה על ידי היפוכה.

 

- נכון או לא נכון: זיהוי פרטים בסיפור.

 

 

 

 

 

לקרוא זה לא הכל

P.i.L

מבקרים: